Jazyk
Česky Slovensky
Home Jak nakupovat? Obchodní podmínky Kontakt Nákupní košík Pokladna Zákazník: nepřihlášen
Hledání

Rychlá objednávka
Obj. kód
Ks

Kategorie

Novinky
ANIMALIUS, pediatrický fonendoskop se zvířátky, barva mořská pěna
1 980,00 Kč
OBCHODNÍ PODMÍNKY
upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je společnost OMNIPRAX s.r.o., IČ 25396871, DIČ CZ25396871, se sídlem Areál OZO, Slovenská 1083, 70200 Ostrava, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18294, jako Prodávající a na straně druhé je Kupující (podnikatel).
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s prodejcem.
 
Firma OMNIPRAX s.r.o. je specializovaným distributorem prostředků zdravotnické techniky, reg. č. SÚKL 009304, která dodává ZP poskytovatelům zdravotní péče, dalším distributorům, prodejcům a výdejcům. Firma OMNIPRAX s.r.o. nedodává ZP spotřebitelům (fyzickým osobám bez IČ).

Firma Omniprax s.r.o. nezpracovává osobní údaje fyzických osob bez IČ.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
 
1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím. V případě, že Kupujícím je lékař podnikatel, mající IČ, který má u Prodávajícího bezproblémovou kreditní historii (tzn. že platil faktury v době splatnosti), poskytne Prodávající tomuto Kupujícímu možnost uhradit plnění do 14 dnů od vystavení faktury.
2. Všechny ceny jsou smluvní, jsou uvedeny včetně DPH, jsou platné vždy v momentě objednání zboží a rozumí se včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Náklady na dodání zboží jsou stanoveny na 129,00 Kč u objednávek do 3000,00 Kč. Pokud si Kupující přeje dodat zboží na dobírku, je účtován vždy poplatek za dobírku ve výši 39,00 Kč. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.
3. Odstoupení od smlouvy se posuzuje individuálně a záleží pouze na domluvě mezi Prodávajícím a Kupujícím.
4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud: Zboží je poškozené nebo ušpiněné, zboží má poškozený obal, zboží jeví známky používání, obal u sterilně zabaleného zboží byl porušen, balení diagnostických proužků byla otevřena, lékařský nábytek byl vyňat z přepravního obalu, zboží bylo dovezeno, upraveno nebo vyrobeno na zakázku pro konkrétního Kupujícího (např. lékařský nábytek, apod), došlo k nenávratnému smísení zboží s jiným zbožím, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží v uzavřeném obalu, které bylo Kupujícím z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží.
5. Podle Zákona o zdravotnickém prostředku je možno dodat některé druhy zboží z tohoto obchodu (např. katetry, gynekologická spekula a další druhy zboží) jen poskytovatelům zdravotní péče.
6. Objednávku zboží, které se vyrábí na zakázku pro konkrétního Kupujícího (lékařský nábytek, lékařské boty, lékařské brašny, apod.), nelze zrušit.
7. Pro obchodní organizace platí: Vrácení zboží podléhá poplatku za opětovné naskladnění ve výši 300,- Kč.
8. Záruční dobu poskytujeme stejnou, jako naši dodavatelé, od 6 do 24 měsíců.
9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
DODACÍ DOBY
Naším cílem je, abychom 80 % objednávek odeslali zákazníkovi do 24 hodin po přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem je dodací doba 10 až 28 pracovních dnů nebo více. Dodací doby nejsou závazné. Nedodržení dodací doby není důvodem ke zrušení objednávky.
 
BALNÉ A DOPRAVNÉ
Spoluúčast na dopravném ve výši 129,- Kč neúčtujeme u objednávek nad 3000 Kč. Pokud zboží zasíláme ve více zásilkách, neúčtujeme spoluúčast na dopravném u dalších zásilek. Přepravce však nemá povinnost pomáhat s umístěním nábytku v ambulanci nebo s jeho vynášením do pater. Dopravce dopraví zboží za první uzamykatelné dveře.
 
REKLAMACE
Poškozené, nefunkční nebo chybějící zboží nebo zboží, které nesouhlasí s objednávkou, je nutno reklamovat písemně do 3 dnů po převzetí zásilky. Firma OMNIPRAX s.r.o. není zodpovědná za škody vzniklé pozdním dodáním zboží nebo jeho neodborným použitím, ev. použitím, které není v souladu s návodem k použití.
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky a pro plnění svých právních povinností.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 
ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.
Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
- identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
- kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
- název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu).
Jak vaše osobní údaje využíváme
Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
- k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
- komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
- řešení Vašich reklamací a stížností;
- plnění našich zákonných povinností;
Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
Právní základ zpracování vašich osobních údajů
Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
- je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
- je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
- je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);
Komu poskytujeme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
- poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
- jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
Jaká jsou vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
- právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
- právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
- právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
- právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iii) byly zpracovány nezákonně; nebo (iv) musejí být vymazány podle právních předpisů;
- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
- právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
- právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
Jak chráníme vaše osobní údaje
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

Kontakt: info@omniprax.cz

 

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný!

0,00 Kč (s DPH)OmniPrax - internetový obchod ©1998 - 2024    info@omniprax.cz